Přijímáme nové pejsky k výcviku i o letních prázdninách.

Prádzninovou otevírací dobu ještě zveřejníme.

Další příspěvky: