Závěrečný letošní klubový závod

Místo konání: 
cvičák

 
Zveme všechny klienty našeho cvičiště na sérii soutěžních klání v poslušnosti!
Soutěžit se bude v poslušnosti psů, rozdělených do dvou kategorií: pro začínající a pokročilé.
 

3. pro závěrečné utkání 22.9.2012  je kategorie A přístupná jen psům, kteří nenavštěvují cvičiště déle jak 1 rok k datu 1.7. 2012
Kategorie B je přístupná bez omezení členům našeho cvičiště. Jedná se o klubový závod.
 
Sponzor III. Klubového závodu: 
Floorpark - Vinylové a jiné podlahy http://www.floorpark.cz/
 

 
 
                                                         a
 
Veterinární klinika Eden, Purkyňova 36g, Brno Kr. pole
www.veterinaeden.cz
 

 
Na akci je přizvaný rozhodčí, pan Milan Oliva, který posuzuje individuální části obou kategoríí. Skupinové cviky posuzuje Tomáš Kýr.
 
Každý ze tří závodů bude ohodnocen, s cenami pro každého účastníka.
Po ukončení všech tří závodů, budou každému účastníkovi sečteny 2 nejlepší výsledky ze všech závodů, které v tomto roce absolvoval a následně budou vyhodnoceni a oceněni 3 nejlepší psovodi letošního roku. Při tomto vyhodnocení se nerozlišují kategorie.
 

  1. místo – poukaz na slevu 3000,- kč z ubytování na našem zimním výcvikovém pobytu, který pořádáme v Nízkých Tatrách v únoru/březnu 2013. Akce je spojena s výcvikem poslušnosti a s lavinovým vyhledáváním, viz náš web.

 

  1. místo - libovolně použitelný poukaz Cestovní kanceláře v hodnotě 2000,- Kč

 
        3. místo - permanentka na 30 lekcí výcviku
 
Startovné na závod činí 300,- Kč, v jehož ceně je oběd.
 
Zahájení závodu je v 8 hodin, přejímka účastníků 7-7:45 h
 
Termín 3. závodu bude v září/říjnu, přesné datum bude upřesněno po dohodě s rozhodčím.
 
Aktuální informace k závodům naleznete na webu www.moraviadogschool.cz
i na našich facebookovských stránkách.
Kategorie A
1. Přivolání 15b 
Psovod vyjde se psem na volno u nohy. Na pokyn rozhodčího vydá povel „volno“. Na povel rozhodčího psa přivolá povelem „ke mně“ a pes musí v co nejkratším čase přiběhnout a předsednout před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod vydá povel „k noze“ a pes musí usednout u nohy psovoda. Použí jména před přivoláním je povolené. Nevzdálí-li se pes od psovoda běhěm tří povelů, ztrácí pouze 1 bod a pes může být odlákán od psovoda rozhodčím.
2. Chůze u nohy 15b
Chůze na vodítku. Během chůze jsou na pokyn rozhodčího provedeny změny rychlosti (poklus, pomalá chůze) a obraty (vpravo, vlevo bok a čelem vzad). Je povolené vydávat psu povel „k noze“ při vykročení, při obratech na místě, při změně směru a rychlosti. Při zastavení povel „sedni“ Také je povoleno plácání o nohu při použití povelu.
 
3. Sedni, lehni, vstaň (u nohy) 15 b
Provádí se na volno. Psovod vydává povely na pokyn rozhodčího. Vyžaduje se setrvání v každé poloze min. 3 vteřiny.
 
3. Odložení za pochodu v leže (15 kroků) 10 b
Psovod se psem u nohy na volno vykročí na pokyn rozhodčího a na jeho další pokyn povelem „lehni“ psa odkládá. Povoleno oslovení jménem a mírná pomoc tělem (mávnutí ruky nad hlavou psa) Na povel rozhodčího se psovod vrací zpět ke psu, kde psa obejde a zastaví vedle psa. Na pokyn rozhodčího dále psa posadí povelem „sedni“.
 
5. Odložení psa 15 kroků, 2 min 15 b
Psovod na pokyn rozhodčího položí psa povelem „lehni“ a „zůstaň“, následně odchází na vzdálenost 15 kroků. Po uplynutí 1 minuty se na pokyn rozhodčího vrací ke psu, zaujme polohu vedla psa. Na pokyn rozhodčího psa posadí povelem „sedni“. Povolené plácnutí o nohu u povelu „sedni“.
 
Ve skupině:
 
6. vladatelnost u nohy na vodítku 10 b
viz výše
7. Skok (50 cm, malá plemena 30) 10 b
Psovod vykročí s povelem „k noze“, před překážkou vydá povel „vpřed“ nebo „hop“, nad překážkou povel „k noze“ a několik kroků za překážkou psovod psa sám zastaví, za použití povelu „sedni“. Body se sráží za kontakt psa s překážkou, za předběhnutí před psovoda za překážkou, nebo za běh psovoda vedle překážky.
8. Chůze přes nepříjemné materiály 10 b
Provádí se na vodítku. Psovod se psem vykročí na pokyn rozhodčího s povelem „k noze“ a na pokyn rozhodčího psa ihned zastaví (povelem „sedni“ na některém z materiálů. Pak na povel rozhodčího pokračuje a zastaví na pokyn rozhodčího za matariály.
 
Kategorie B
1. Přivolání k noze 10b
Psovod vyjde se psem na volno u nohy. Na pokyn rozhodčího vydá povel „volno“. Na povel rozhodčího psa přivolá povelem „k noze“ a pes musí v co nejkratším čase přiběhnout a přiřadit se vedle psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod vydá povel „sedni“ a pes musí usednout u nohy psovoda. Použí jména před přivoláním není povolené. Nevzdálí-li se pes od psovoda běhěm tří povelů, ztrácí pouze 1 bod a pes může být odlákán od psovoda rozhodčím.
 
2. Chůze u nohy (bez povelů) 10b
Chůze na vodítku. Během chůze jsou na pokyn rozhodčího provedeny změny rychlosti (poklus, pomalá chůze) a obraty (vpravo, vlevo bok a čelem vzad). Je povolené vydávat psu povel „k noze“ při vykročení a při změně rychlosti.
3. Sedni, lehni, vstaň na posuňky 5 kroků před psovodem 15b
Je povolené oslovení psa libovolným zvukem pro získání pozornosti. Povely psovod vydává na pokyn rozhodčího. Pes musí v každé poloze setrvat min. 3 vteřiny.
 
4. Odložení za pochodu v sedě + současně odložení na 15 kroků a 30 vteřin 15b
Psovod vykročí na pokyn rozhodčího s povelem „k noze“ a na další pokyn psa odkládá povelem „sedni“. Pokračuje na vzdálenost ještě 15 kroků, kde samostatně zastaví a otočí se ke psu čelem. Po 30 vteřinách na pokyn rozhodčího se ke psu vrací a zastaví vedle psa.
 
5. Odložení psa (po dobu cvičení 2. psa) 10 b
provádí se po dobu cviků 2 – 4. Pes odloží psa na určeném místě na pokyn rozhodčího povely „lehni“ a „zůstaň“ a odchází na určené místo. Vrací se ke psu na pokyn rozhodčího, zastaví se vedle psa a na další pokyn rohzodčího psa posadí. Změní-li pes místo z důvodu přiběhnutí druhého psa, není bodově sankciováno a psovod může psa opětovně odložit. Po té musí odložení psa trvat min. 2 minuty.
Ve skupině:
6. Ovladatelnost u nohy 10 b
Ve skupině 3 psů, na volno. Ostatní viz výše.
 
7. Skokovka (60 cm) a "Áčko" 15 b
Psovod vykročí s povelem „k noze“, před překážkou vydá povel „vpřed“ nebo „hop“, nad překážkou povel „k noze“ a pokračuje na druhou překážku, kterou překoná stejným způsobem. Několik kroků za druhou překážkou psovod psa sám zastaví, za použití povelu „sedni“. Body se sráží za kontakt psa s překážkou, za předběhnutí před psovoda za překážkou, nebo za běh psovoda vedle překážky.
8. volitelný cvik: a.) aport nebo b.) plížení psa 5 koků 15 b
 
aport: psovod se psem u nohy na pokyn rozhodčího odhodí libovolný předmět na vzdálenost 10 kroků. Po třech vteřinách po dopadu na pokyn rozhodčího psovod vyšle psa povelem „aport“ nebo „přines“. Pes musí nejkratší cestou přiběhnout k předmětu, uchopit a ihned přiběhnout před psovoda, který může ihned předmět psu odebrat s povelem „pusť“.
Není nutné předsedání před psovoda a držení aportu.
 
Plížení psa:
Psovod na pokyn rozhodčího psa u nohy položí a s povelem „plaz“ vykročí a ujde min. 5 kroků, při kterých se pes musí plazit vedle nohy psovoda. Po té na pokyn „sedni“ psa posadí. Ztráty za opakování povelu, za dlouhodobé ukazování rukou u hlavy psa, za zvedání se při plazení.
 
Uzávěrka přihlášek je vždy 3 týdny před závodem!
 
Veškeré úkony provádí psovod na povel rozhodčího
 
Není-li pes na vodítku, musí být pověšeno přes rameno (od levého ramene k pravému boku psovoda, nebo v kapse.
 
Hlášení psovoda před samotným startem: Psovod při nastoupení před rozhodčího hlásí připravenost. Např. Pane rozhodčí, psovod Radoslav Veselý se psem Placatka z Becherovy hory jsou nastoupeni k poslušnosti podle kategorie A.
 
S sebou očkovací průkaz s platným očkováním.
 
Kdo bude mít zájem o oběd i pro svůj doprovod, prosím o nahlášení předem (do týden před závodem) a úhradu 70,- Kč. Soutěžící mají oběd v ceně.
 
Nezapomeňte svého psa před nástupem k hodnocení znovu vyvenčit. (vysoké bodové ztráty za venčení psa na výcvikové ploše) Doporučuji velmi krátké zopakování některých cviků (s pamlsky) těsně před nastoupením. Nepřecvičte psa, aby následné předvádění již nebylo bez nadšení ze strany psa.
 
V průběhu závodu není povoleno na žádných z prostor cvičiště mít psy na volno, z důvodu rozptylování právě zkoušených psů. Poblíž plochy na které se aktuálně provádí hodnocení jiného psa, nesmí být jiní psi, kromě psovoda se psem, který právě půjde na řadu. Z důvodu rušení psů jinými psy, je povoleno přihlížení pouze bez psů.
 
Háravé feny a feny do 3. týdne po hárání, (jeví-li o ně jiní psi zvýšený zájem) nastupují k ohodnocení až po ukončení hodnocení ostatních psů. Do té doby těmto psům není vstup do žádných prostor cvičiště povolen. Obvykle jsou tito psovodi organizátorem akce informováni o čase jejich nástupu a nemusí tedy čekat celou dobu před cvičištěm.
 
Dva dny před závodem doporučuji se psem již netrénovat. Neb co se nenaučil do té doby, se už mnoho příliš nezmění, naopak při přecvičení v posledních dnech - psa cvičení již nebude moc bavit. A den před závodem doporučuji psa fyzicky šetřit, již samotná účast na závodech je pro psa náročná a podepíše se na následném předvádění poslušnosti.
Ráno v den závodu doporučuji nekrmit, nebo jen velmi malým množstvím.
 
V případě potřeby veterinární pomoci kontaktujte pořadatele akce, jenž má dohodnutou pohotovost u blízkého vet. lékaře, není-li přímo na závodě.
 
Přeju mnoho štěstí, předvedení co nejlepších výsledků a žádné nervy :-) Nejde o život, jde o užití si príma dne, tak ani na tohle nezapomeňte :) Tom