Základní výcvik

Při základním výcviku poslušnosti trénujeme nejprve přivolání na povel „ke mně“, spojený se sednutím po příchodu. Dále psa učíme, aby po příchodu automaticky setrvával u psovoda vsedě až do pokynu „volno“. Při tom se Vám dostane velké množství informací, které trénink se psem zdokonalují, jako třeba kde a jak často se psem cvičit, jak psa ovlivňují rušivé faktory na procházkách a jak se s nimi vypořádat a mnoho dalšího.

Dalším cvikem, který se trénuje, je lehnutí a následně odložení, tzn. aby pes dokázal vyčkat vleže na povel „zůstaň“ i v nepřítomnosti psovoda. Zde klademe veliký důraz především na spolehlivé zvládnutí cviku i při rušivých vlivech na psa.

Další kapitolou je výše zmíněný výcvik ve skupinkách. Obvykle bývají psi během celého výcviku puštění „na volno“ a celou hodinu se trénuje odvolání od jiných psů včetně dalších cviků. Pouze problematičtí jedinci se pohybují na dlouhé šňůře.

Pokud je správně dodržována metodika výcviku, můžeme na psovi pozorovat neustále se zlepšující poslušnost.

Četnost výcvikových lekcí je odlišná od požadavků, ze začátku se obvykle cvičí 1x týdně. Následně, kdy se začíná cvičit i mezi dalšími psy, je při prvních schůzkách četnost vyšší, obvykle 3 lekce týdně po dobu 14ti dnů, aby se pes dostatečně socializoval s okolními psy a dokázal se od nich nechat odvolat. Následně si četnost a intenzitu výcviků určuje majitel sám dle svých potřeb, s přihlédnutím k doporučení instruktora, dle výkonů každého psa.

Termíny výcviků nejsou pevně stanovené. Domlouvají se až s každým klientem tak, aby mu vyhovovaly.

Délka celého výcviku psa je velmi individuální, jelikož se každý pes chová jinak a každý má na svého psa jiné nároky. Průměrná délka výcviku základní poslušnosti psa je 10 - 25 lekcí. Tuto dobu majitel psa výrazně ovlivňuje následujícími skutečnostmi:

  • dodržováním veškerých rad doporučených instruktorem
  • dostatečně častým opakováním jednotlivých cviků v domácím prostředí
  • zahájení výcviku psa pod odborným vedením v mladém věku psa