Losování lekcí zdarma

V sobotu v 10 hodin (na skupinové lekci) proběhlo slíbené losování volných vstupů na cvičák!
Losování proběhlo ze seznamu zákazníků, kteří chodili na cvičák v prosinci, vytáhnuto bylo 5 jmen, jež získávají tolik lekcí zdarma, kolikrát nás v prosince navštívili :-)


Výsledky:
pí Hamrlová - 3 x
pí Švédová - 2x
Jana Latnerová - 6x
pí Barancová 2x
Lucka Zoubková 1x

Gratuluji! Losování proběhlo za účasti: Sorbona, Berryho, Angie, Matýska a Berta s jejich páníčky, kteří vylosovali tyto vítěze :-)
Tuto akci si jistě v budoucnu zopakujeme, informace o ní bude opět na našich facebookovských stránkách!